Атлас по география и икономика за 6. клас


Атлас по география и икономика за 6. клас
Включва карти, схеми, графики и диаграми, подробна легенда

Съдържа информация за:

Африка (релеф и полезни изкопаеми; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
Атлантически океан.
Южна Америка (релеф и полезни изкопаеми; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
Северен ледовит океан.
Северна Америка (релеф и полезни изкопами; климат; води; природни зони; население; стопанство; политическа карта на континента).
Религии.

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-362/26.02.2008 г. на министъра на образованието и науката
Домино
Цена: 5.50 лв.
‎В наличност

Други от Учебници и помагала 6 клас География и икономика