Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски


...Решението да се занимавам с личността и учението на Евагрий Понтийски се роди покрай интереса ми към ранното християнско монашество като централен феномен не само на аскетическата практика, но и на цялото християнско богословие. Както ранното монашество, така и първите мислители, анализиращи в творбите си аскетическия подвиг и духовността на онези, които са избрали монашеския живот, са под влиянието на различни култури и идеи. С други думи, може да се каже, че ранното монашество събира почти всички ревностни християни от Късната античност – хора, решили да преобразуват битието си чрез аскетическия начин на живот. Вероятно най-влиятелният систематизатор на монашеското богословие в онази ранна епоха е Евагрий Понтийски, който остава и до днес един от най-спорните и интересни писатели в история на Църквата. Невъзможно е да се разберат смисълът на аскетическия живот, целите и начинът, по-който се осъществява той, без да се познава богословската мисъл на Евагрий Понтийски. Именно затова учението му принадлежи не само на миналото, но и на настоящето, доколкото би могло да подпомогне разбирането на християнската аскеза и основите на богословието, върху които се формира тя. Същевременно през последните години се наблюдава забележителен интерес към духовността на древното християнство. Мнозина осъзнават, че натрупването на материални блага не може да им донесе щастие, затова насочват вниманието си към духовните измерения на живота. Могат да се приведат редица свидетелства, че духовността въздейства положително и лечително върху онези, които признават значението ѝ в личния си живот и ежедневие. Наред с постепенния упадък на институционализираните форми на религия на Запад, се забелязва и нарастващ интерес към духовността, включително към различните форми на християнска духовност, в частност – към Православието. В тази връзка учението на Евагрий Понтийски е интересно не само с оглед на изследванията върху ранното монашество, то е фактор за разбиране на настоящия християнски аскетически подвиг, а също и показател за бъдещото на духовността, осмисляща живота...

Из Предговор 
Изток - Запад

Автори:

Цена: 23.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9786190111559

Учебници свързани с Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски

Други от Православна литература Слова, жития, творения, акатисти