Стенна карта: Обединение на Италия, 1859-1870 г. Обединение на Германия, 1866-1871 г.


Стенна карта: Обединение на Италия, 1859-1870 г. Обединение на Германия, 1866-1871 г.
Съдържа: географска мрежа; държави; територия на Кралство Сардиния до 1859 г.; територия, отстъпена от Кралство Сардиния на Франция; територия, присъединена към Кралство Сардиния в периода 1859-1870 г.; територия на Прусия към 1864 г.; територия, присъединена към Прусия до 1866 г.; територия на други членове на Северногерманския съюз; южногермански държави, присъединени към съюза в периода 1870-1871 г.; територия, отнета от Франция и присъединена към Германската империя; държавни граници в края на 1871 г.; граници на италиански държави към 1859 г.; граници на германски държави към 1864 г.; граница на Северногерманския съюз към 1867 г.; граница на Германската империя към 1871 г.; военни походи на Гарибалди, австро-пруски войски срещу Дания, пруски войски срещу Австрийската империя, германски войски срещу Франция; важни битки; въстание срещу Бурбоните; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области, острови и др.; легенда.
Datamap
Цена: 57.00 лв.
‎В наличност
Размери:
140 x 100 см

Други от Учебни карти и табла История