Статистика за икономисти


В учебника са включени въпроси на статистическата теория, които осигуряват необходимия минимум от знания за приложението на статистическия подход за изследване на икономически явления и процеси. Той е разработен в съответствие с учебната програма, по която авторите четат лекции в Университета за национално и световно стопанство.
УНСС

Автори: ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Статистика за икономисти

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Статистика