През води и гори


През води и гори
Ще се срещнем с обитателите на гората - от добронамерените до безпощадните хищници. Всеки един член на горската общност е със своите различия, които крият човешки качества и чувства.

Откъс от "При катериците":

Бързоходко се събуди призори, подуши с острата си муцунка въздуха и примигна с малките си черни очи. Беше гладен. "Сигурно Повлекана си е хапнала хубавичко тази нощ" - помисли си той и я потърси наоколо. Като не я видя наблизо, извика я по име- Но никой не му се обади.
В гората беше още тъмно. Един заек подскачаше между дърветата, спираше се от време на време и се вслушваше. Бързоходко искаше да му се обади и да го попита дали не е виждал някъде костенурката, ала заекът се уплаши от нещо и избяга навътре в гората.
Бързоходко разбра, че Повлекана се е загубила.
...
Пан

Автори:

Цена: 4.20 лв.
‎В наличност
Страници:
144
ISBN:
9546573795

Учебници свързани с През води и гори

Други от Учебно-помощна литература Книги от списъка за 1 - 6 клас Български автори