Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Педагогическа и психологическа диагностика


"Първото издание на "Педагогическа и психологическа диагностика" от 2001 г. беше провокирано именно от идеята да помогнем на студенти, дипломанти, докторанти, специализанти и на детските и началните учители в практиката им и провеждането на диагностични изследвания за нуждите на преподавателската им дейност.

Увеличеният интерес към диагностиката и по-широкото използване - не само за научни цели, ни укоражи да приложим на читателите и второ, допълнено и обогатено издание.

Настоящото помагало предлага материали за изследване и на по-големи ученици и изучаване на присъщите за юношеската възраст различни емоционални състояния, професионални интереси, личностни качества, свързани със себеутвърждаването, изграждането на ценностна ориентация, усвояване на модели на поведение при общуването с връстници и възрастни.
Авторите нямат претенции за изчерпателност нямат претенции за изчерпателност на изрожението. Всяка глава би могла да се представи и самостоятелно. В предлаганото издание теоретичните знания не са систематизирани съобразно логиката на съответната наука, а са подбрани с оглед на тяхната постановъчна цел, обосноваваща практическата изследователска дейност.
Във втората част на помагалото - практико-приложната сме дали примерни материали - утвърдени и апробирани, не само на известни учени-диагностици, но и от млади български автори, които се занимават с диагностични изследвания и имат постижения в определена сфера на проучванията.
В третата - справочна част, предлагаме речник-тезаурус на понятията, включени в изложението /първа и втора част/.
Надяваме се, че това е от полза за издигане на педагогическата и психологическата компетентност на студенти и учители на по-високо ниво."
Проф. д-р Дина Батоева
Аскони Издат

Автори: , ,

Цена: 25.00 лв.
‎В наличност
Страници:
308
ISBN:
9789548542890

Учебници свързани с Педагогическа и психологическа диагностика

Други от Учебници за ВУЗ Психология