Знам и мога. Занимания по интереси за 2. клас при целодневна организация на обучението


Учебното помагало дава разнообразни възможности за провеждане на заниманията по интереси. Но с енциклопедичния си характер то е напълно приложимо в часовете по проекта „Твоят час“. Предложените в него 32 основни теми провокират интересите и развиват у второкласниците качества, свързани с интелектуалното, нравственото, естетическото, здравното, интеркултурното възпитание. Освен че забавляват малките ученици с логически задачи и спортни игри, те носят и нови знания. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа.
Помагалото развива и редица социални компетентности, свързани с: умения за общуване, работа в група и екип, формиране на увереност, презентиране пред публика, физическа култура.
Специално място е отделено за представяне на положителните резултати, личностните и груповите постижения, свързани с развитието и утвърждаването на определени интереси у второкласника.
Просвета

Автори: , ,

Цена: 14.00 лв.
‎В наличност
Страници:
92
ISBN:
9789540135199

Други от Учебници и помагала 2 клас Безопасност на движението