Знам и мога. Занимания по интереси за 1. клас при целодневна организация на обучението


Знам и мога. Занимания по интереси за 1. клас при целодневна организация на обучението
Помагалото е предназначено за първокласниците в полуинтернатните групи, които трябва да работят с него под прякото ръководство на учителите. Широкият спектър от дейности е интерпретиран през 32 основни теми. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа. Предложени са теми, в които се интегрират занимания, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
В помагалото са включени задачи, чрез които се реализират:
дейности, развиващи речта на детето и умението му да слуша и разбира (на по-късен етап – да чете и разбира) художествени и научнопопулярни текстове;
дейности за развиване на математическите интереси;
художествено-творчески дейности;
спортни и игрови дейности.
Просвета

Автори: , ,

Цена: 14.00 лв.
‎В наличност
Страници:
68 стр. + 24 стр. приложение
ISBN:
9789540131597

Други от Учебници и помагала 1 клас Безопасност на движението