Здравейте! - Учебник по български език за чужденци (ниво А1-А2) + CD


Здравейте! - Учебник по български език за чужденци (ниво А1-А2) + CD
Българският език е един от най-старите славянски езици. Днес повече от 200 милиона души пишат на кирилица. Интерес към езика ни проявяват не само учени, езиковеди и историци, но и хора, чиято цел е постигане на езикова компетентност за общуване във формална и неформална среда.
През последните 10 години се появиха няколко учебни комплекта, които са съобразени с изискванията на Общата европейска езикова рамка.
Учебникът се състои от две части - ниво А1+ и ниво А2+.
Първата част съдържа лексикален и граматичен материал, необходим за създаването на основните езикови компетентности за ниво А1, според Общата езикова рамка на ЕС.
Учебникът е предназначен за широка аудитория - студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език. Предвижда се съдържанието на всяко ниво да бъде усвоено в рамките на 150 учебни часа. Методиката на учебния комплект "Здравейте!" предполага работа с преподавател, но е възможно и самостоятелно изучаване. Целта на авторите е студентите да придобият основни езикови умения при слушане, четене, говорене и писане. Учебните единици са градирани по начин, който следва прогресията на комуникативната компетентност на съвременния български език. От една страна се предлага стройна и логически обоснована граматична прогресия на различни езикови категории, а от друга страна са подбрани основни и типични комуникативни ситуации, които отразяват съвременните реалии при общуване на хората в България.
Нов български университет

Автори: , ,

Цена: 45.00 лв.
‎В наличност
Страници:
264
ISBN:
9789545357374

Учебници свързани с Здравейте! - Учебник по български език за чужденци (ниво А1-А2) + CD

Други от Учебници и помагала Български език за чужденци