Заедно - Български език за 1. клас - Учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина


Настоящото помагало по български език и литература за 1. клас е първото от поредицата "Заедно" и е насочено към постигане на ниво А1.1. (по Общата европейска езикова рамка) на владеене на българския език. Авторите са се постарали да осигурят подходящи материали за постигането на баланс при формирането на уменията - рецептивни (слушане и четене) и продуктивни (писане и говорене). Всеки един урок предлага дейности за слушане, повтаряне, попълване на думи в текст, говорене, ролеви игри, като всичко това е свързано с попълване на знания за България. В помагалото е поставен акцент върху базови езикови проблеми: - лични местоимения - именни форми; - глаголът „съм“ - сегашно време - съществително име - род и число; - глаголите „имам/ нямам“ - сегашно време; - въпросителни изречения с въпросителни частици и местоимения - бройни числителни. Упражненията и задачите в помагалото се редуват по трудност, а тяхното успешно изпълнение създава сериозна основа при усвояването на български език за ниво А1.1.

Клет България

Автори: ,

Цена: 22.92 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Заедно - Български език за 1. клас - Учебно помагало за подпомагане на обучението по български език и литература, организирано в чужбина

Други от Учебници и помагала 1 клас Учебници за обучение в чужбина