Всичко за матурата: Български език и литература - I част


Всичко за матурата: Български език и литература - I част
Помагалото включва детайли за творчеството на авторите от първата половина на учебника. Към общия творчески портрет има и анализ на всяко от произведенията им включени в учебната програма за 12. клас.
Помагалото е предназначено главно за учениците, на които предстои държавен зрелостен изпит по БЕЛ и за учителите, които са най-важното звено в организацията и провеждането на учебния процес. По-голямата част от написаното в тази книга е създадена на базата на активен преподавателски опит и многократно е прилагана в реална учебна ситуация с нормални български ученици и кандидат-студенти. По тази причина освен творчески портрети на авторите и коментари върху поетиката, авторите са включили анализи върху всички произведения, над 90 на брой, в двата тома, проблемни въпроси и задачи след всеки анализ, тестове за самопроверка, библиография за по-задълбочено навлизане в художествения свят на съответния творец.
Главната грижа на авторите при писането на помагалото е тази за езика. Той е хем достатъчно научен, хем не е самоцелно наукообразен и усложнен, което би било противопоказно за учениците.
Разработките в помагалото не претендират да са върховна инстанция на истината, нито да са единственият възможен прочит на произведенията. Образно казано, те са ръка, протегната за запознанство.
Просвета

Автори: ,

Цена: 8.90лв. 8.46 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Всичко за матурата: Български език и литература - I част

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Български език