Вероятности и статистика - университетски курс лекции


В предлагания учебник са разгледани основните понятия и факти от теорията на вероятностите и математическата статистика, съставящи необходимия минимум от знания в тази интензивно развиваща се математическа дисциплина с многобройни и важни приложения в другите науки и практиката.
Това е университетски курс, предназначен за студентите от ФМИ при СУ "Св. Климент Охредски", който съчетава достъпността на първоначалното запознаване със строгостта на математическото изложение, базирано на основни математически курсове, изучавани от студентите преди това.
Софтех

Автори: ,

Цена: 20.00 лв.
‎В наличност
Страници:
383
ISBN:
9789548495332

Други от Учебници за ВУЗ Математика