Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Успех на матурата по Информатика за 11.-12. клас ПП. Тестове за държавен зрелостен изпит


Успех на матурата - поредицата от помагала за ДЗИ вече включва и настоящото - по Информатика за 11.-12. клас ПП с тестове. То е предназначено за подготовка на ученици за втория задължителен зрелостен изпит по информатика след профилирано обучение в 11. и 12. клас. Програмата е предвидена за изучаване в две учебни години и съдържа четири модула: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране - 72 учебни часа; Структури от данни и алгоритми - 72 учебни часа; Релационен модел на бази от данни - 72 учебни часа; Програмиране на информационни системи - 54 учебни часа. Настоящото издание е реализирано като допълнение към учебниците на издателство Клет България, покриващи четирите модула на профил информатика. Помагалото предоставя на учениците тестови задачи с избираем отговор, със свободен отгово и практически задачи за програмиране, чрез които могат да проверят своите знания. Целта му е да предложи на преподавателите избор от въпроси и задачи за упражнения. Включва:

- тренировъчни въпроси и задачи за текуща подготовка по всички модули за профилирана подготовка по информатика в 11. и 12. клас;
- тестове задачи по формата на ДЗИ, определен в учебно-изпитната програма;
- практически задачи за програмиране и за съставяне на заявки на език SQL;
- указания, коментари и/или решения на задачите за програмиране или за съставяне на заявки и отговори на всички въпроси.

Съдържанието на сборника е структурирано в четири глави, съответстващи на 4-те модула на учебната програма за профил Информатика. Поради значително по-големия обем, както на учебното съдържание, така и на възможности за формулиране на задачи при темите, съответстващи на първите два модула, те са разделени на подтеми.
Езикът за програмиране, с който са написани решенията на задачите за програмиране, е С#, но предвид неголемите различия с алтернативния език Java, използван за обучение в профила по информатика, помагалото може да бъде полезно и за работещите с Java. Всички въпроси или задачи са снабдени с етикети/тагове, описващи необходимите знания по информатика за решаването им. 

Клет България, Булвест 2000

Автори: , , , ,

Цена: 14.90 лв.
‎В наличност
Страници:
112
Година:
ISBN:
9789543447688

Учебници свързани с Успех на матурата по Информатика за 11.-12. клас ПП. Тестове за държавен зрелостен изпит

Други от Учебници и помагала 12 клас Информатика