Учебно помагало по български език за 5.клас - ЗИП (2017 г.)


Учебно помагало по български език за 5.клас - ЗИП (2017 г.)
Това ново помагало по български език и литература е разработено за часовете по ЗИП в 5. клас, в които се развиват езиковите и социокултурните компетентности на учениците. Темите са разпределени в две части - български език - 14 на брой и литература - 13 на брой, а това позволява редуване на заниманията и следване на логиката на уроците.

Всяка тема започва с кратка теоретична част за затвърждаване на получените знания, последвана от задачи за надграждане и усъвършенстване на уменията за езиков анализ, пълноценно възприемане и успешно създаване на текстове от различни сфери на общуването.

Теоретичните разработки поставят акцент върху най-важното от учебния материал, като са положени усилия да бъде избегнато дефинитивното представяне на научната информация и да се търсят практически полезни насоки за осмислянето на предвидените знания и лесно приложими алгоритми за работа.

Упражненията са подбрани така, че да се постигне баланс между различните типове дейности, които учащите извършват. Особено полезни за усъвършенстването на комуникативната компетентност са задачите, които насърчават творческото мислене и способността за изразяване на позиция по даден проблем.

Помагалото позволява повечето теми да се изработят в един учебен час по ЗИП, като по преценка на учителя упражненията може да се решат в клас или за домашна работа.

Просвета

Автори: ,

Цена: 7.90 лв.
‎В наличност
Страници:
144
Размери:
170 х 240
ISBN:
9789540132815

Учебници свързани с Учебно помагало по български език за 5.клас - ЗИП (2017 г.)

Други от Учебници и помагала 5 клас Български език