Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Учебни помагала за 2 клас по български език, диктовки за 2 клас

Повечето учебни помагала по български език за 2 клас не са обвързани с конкретни учебници и могат да се използват с всички одобрени такива. Много популярни са помагалата с диктовки за 2 клас, със самостоятелни работи и тези за избираемите учебни часове на издателства Просвета, Кронос, Булвест 2000, БГ Учебник, Рива и Слово, които спомагат за лесното усвояване на граматическите и правописните правила, предвидени в учебната програма на МОН, както и за стимулирането на речевите умения и развитието на художественото възприятие у децата.
Всички помагала предлагат разнообразни по вид текстове и упражнения с различна трудност за подтикването на децата към по-активна работа в час. В тях задължително присъстват диктовки от всички литературни жанрове и упражнения за практическо прилагане на изучаваните правила. Много от авторите използват занимателни логически задачи и задачи с интелектуална носоченост – гатанки, поговорки, тестове, кръстословици, ребуси, диалози.
Книжките обикновено съдържат творчески задачи, насочващи вниманието на децата към проява на самостоятелно мислене и инициатива. Така се усъвършенстват уменията да се анализират наблюдения и да се разграничава стойностното в дадени ситуации от всекидневието и да им се дава езиков изказ.
Помагалата са структурирани така, че в тях да може да се пише и да се използват като тетрадка за упражнения и самостоятелни работи по български език във 2. клас.

Други от Учебници и помагала 2 клас