Учебна тетрадка по български език за 7. клас


Учебна тетрадка по български език за 7. клас
Учебната тетрадка по български език цели да улесни самостоятелната работа на учениците по овладяване на изразните възможности на българската книжовна реч.

В първия раздел се представят функцията и строежът на текста, начините, по които в него се свързват отделните изречения, употребата на сложните изречения.

Във втория раздел са включени задачи, чрез които се разкрива същността на различни по строеж сложни съставни изречения и сложни смесени изречения. Обърнато е специално внимание на техните интонационни и пунктуационни особености. Работата е подпомогната от представените в учебника и тетрадката схеми, разкриващи синтактичния строеж на изреченията.

В третия раздел морфологичните и лексикалните особености на думата се изясняват с оглед на строежа и на функцията им в изречението и в текста. Важно е да се осмисли правоговора, правописа и употребата на думите в различните ситуации на общуване.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 6.00лв. 5.70 лв.
‎В наличност
Страници:
104
Размери:
210 x 280 мм
ISBN:
9789541806067

Учебници свързани с Учебна тетрадка по български език за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Български език