Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. клас


Учебното помагало има за цел да подобри и облекчи работата на учителите и учениците по усвояване на българския език в началното училище. Включва тренировъчни упражнения и текстове за диктовка, избрани от разнообразни по жанр и стил произведения - художествени, научни и дидактични текстове, фолклор.
Към всеки текст е посочен видът на диктовката, но това не ограничава учителя при избора му. След текста са предложени задачи за упражнения. Тренировъчните упражнения за всяка тема са разнообразни и интересни - за писмено и устно изпълнение. Спазени са принципите за периодична повторяемост на знанията и постепенно усложняване. Има творчески задачи и упражнения за краснопис. По текстовете е възможно съставянето на вариативни задачи, съобразени с възможностите на учениците.
За да се подпомогнат учениците при самостоятелната работа с помагалото, са поместени граматически правила, което доближава пособието да някои модели учебници по български език за 4. клас.
Слово

Автори: ,

Цена: 5.00 лв.
‎В наличност
Страници:
160
ISBN:
9786192120658

Учебници свързани с Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 4. клас

Други от Учебници и помагала 4 клас Български език