Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас


Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас
Тетрадката предлага разработки по всички теми от учебника по история за 8. клас на издателство Просвета. Основният акцент е върху развиване на уменията на учениците за анализ на текст и изображение чрез система от въпроси и задачи. Като сравняват документи, те откриват различни гледни точки и перспективи в историческото познание. Учат се да открояват характерни особености на епохата и да проследяват промени, синхрон и асинхрон в развитието на държави и общества, да посочват причинно-следствените връзки между събития и явления. Част от задачите са посветени на пространствено-времевата им ориентация – попълване на контурни карти и съставяне на линия на времето и хронологична таблица. Други задачи изискват систематизиране на знанията в таблица, създаване на текст по исторически проблем, анализ на статистически данни, търсене и подбор на информация от интернет.
Просвета - 1945

Автори: ,

Цена: 5.90 лв.
‎В наличност
Страници:
72
Година:
ISBN:
9789540134864

Учебници свързани с Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас История и цивилизации