Тестови задачи. Подготовка за външно оценяване 4. клас - БЕЛ и математика


Учебното помагало e пpeднaзнaчeнo зa пoдгoтoвкa нa чeтвъpтoклacницитe зa пиcмeнитe изпитвaния пpи външнo oцeнявaнe зa уcтaнoвявaнe нa пocтигнaтитe peзултaти oт oбучeниeтo им дo 4. клac. Помагалото е разделено на 2 части, по една за всеки от учебните предмети, включен в писмените изпитвания - български език и литература и математика. В отделните части са разработени разнообразни тестови задачи - 26 теста по български език и литература с общо 526 задачи и 12 теста по математика с общо 425 задачи. Всички варианти съответстват на новия модел на формата на МОН. В края на книжката са поместени ключове с верните отговори към всички задачи и метода за оценка, като и текстовете за диктовка. Тестовете са разпределени в две групи – подготвителни (обучаващи) и контролни. Подготвителните тестове са предназначени за работа текущо през учебната година за проверка на знанията и усъвършенстване на уменията на учениците за работа по новия модел за национално външно оценяване. Контролните тестове са предназначени за ускорена подготовка в края на учебната година, непосредствено преди изпита и за предварителна оценка на постиженията. Подготвителните тестове по БЕЛ са групирани в 7 теми, които обхващат изученото на определен етап от обучението през годината. Всяка тема включва тестове в три варианта, разработени по модела на МОН. Първите два варианта са предвидени за изпълнение за един учебен час, а третият – за 60 минути. Контролните тестове по БЕЛ са 5, разработени са в 2 групи и включват всички суб­тес­тове според изискванията на модела на МОН. Изпълняват се в 2 учебни часа. Към всеки от тестовете са предложени текстове за четене с разбиране и задачи за разработване на различни по вид кратки текстове. Основните показатели, по които обективно се оценяват тестовете по БЕЛ са правопис на гласни и съгласни в различна позиция в думите, правопис на представките в думите, правопис на имена, глаголи и наречия, правопис на степенувани имена, правопис на членувани имена, правопис и пунтуация на видовете изречения. Всеки тест по математика включва 25 задачи, точно съобразени с предложения от МОН модел. Времето за решаването му е общо 60 минути. Подготвителните тестове по математика са 7, като с всеки от тях се работи след изучаването на конкретната тема от учебната програма. Включените задачи са свързани с основните понятия, знанията и уменията, които са придобити от учениците в 1., 2. и 3. клас. Контролните тестове са 5 и са разработени в 2 групи. Изпълняват се след изучаването на всички теми от учебната програма и могат да съпровождат работата по годишния преговор. При решаването на тестовете по математика е добре да се внимава за следното: - прочита се няколко пъти условието на задачите, свързани с преминаването от един запис на многоцифрено число към друг; - извършва се проверка на пресмятанията при извършване на аритметични действия, преди да оградите верния отговор; - при геометричните задачи трябва да се направят необходимите измервания, правят се устни изводи и чак тогава се маркира верния отговор; - текстовите задачи се решават самостоятелно и след това се огражда отговора; - задачите от отворен тип се решават на самостоятелен лист и след проверка отговора се записва в теста. Помагалото съдържа и книжка помощник на ученика, в която е събрана и представена кратко и с примери информация за изученото по математика и БЕЛ от 1. до 4. клас.

Булвест 2000

Автори: , , , ,

Цена: 9.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541815656

Учебници свързани с Тестови задачи. Подготовка за външно оценяване 4. клас - БЕЛ и математика

Други от Учебници и помагала 4 клас Тестове за външно оценяване Математика