Тестови задачи. Подготовка за външно оценяване 4. клас


Тестови задачи. Подготовка за външно оценяване 4. клас
Учебното помагало e пpeднaзнaчeнo зa пoдгoтoвкa нa чeтвъpтoклacницитe зa пиcмeнитe изпитвaния пpи външнo oцeнявaнe зa уcтaнoвявaнe нa пocтигнaтитe peзултaти oт oбучeниeтo им дo 4. клac.
Помагалото е разделено на 4 части, по една за всеки от учебните предмети, включен в писмените изпитвания - български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. в отделните части са разработени разнообразни тестови задачи, включени в 10 варианта на тестове. Всички варианти съответстват на новия модел на формата на МОН. В края на книжката са поместени ключове с верните отговори към всички задачи и метода за оценка, като и текстовете за диктовка.
За учебните предмети математика, човекът и обществото и човекът и природата тестовете включват по 19 въпроса, от които първите 16 са с избираем отговор, а последните 3 със свободен отговор.
Максималният брой точки, който може да получи ученика от правилното решаване на един тест е 20.
Моделът по български език и литература е по-различен. Тестовете по този учебен предмет включват текст за диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи от затворен и отворен тип. Максималният брой точки за диктовката е 6, а за задачите - 14. Максималният резултат при правилно решени задачи е също като при другите предмети - 20 точки.
Основните показатели, по които обективно се разпределят шестте точки са - правопис на гласни и съгласни в различна позиция в думите, правопис на представките в думите, правопис на имена, глаголи и наречия, правопис на степенувани имена, правопис на членувани имена, правопис и пунтуация на видовете изречения.
При решаването на тестовете по математика е добре да се внимава за следното:
- прочита се няколко пъти условието на задачите, свързани с преминаването от един запис на многоцифрено число към друг;
- извършва се проверка на пресмятанията при извършване на аритметични действия, преди да оградите верния отговор;
- при геометричните задачи трябва да се направят необходимите измервания, правят се устни изводи и чак тогава се маркира верния отговор;
- текстовите задачи се решават самостоятелно и след това се огражда отговора;
- задачите от отворен тип се решават на самостоятелен лист и след проверка отговора се записва в теста.
Булвест 2000

Автори: , , , , , , , ,

Цена: 7.50 лв.
‎Няма наличност
Страници:
100
Размери:
200 х 260 мм
ISBN:
9789541806814

Учебници свързани с Тестови задачи. Подготовка за външно оценяване 4. клас

Други от Учебници и помагала 4 клас Тестове за външно оценяване Човекът и природата