63 теста по математика за кандидатстудентски изпити в Техническия университет - София


Характерното за тестовете по математика за кандидастване в ТУ-София е, че неверните отговори не се наказват с отнемане на точки. Този сборник е важно помагало при подготовката за изпита и изработването на печелевша стратегия. Това е индивидуално дело и изсква продължителна умствена работа с предлаганите в сборника варианти на тестовия изпит по математика. Форматът на изпита е в две части - 20 задачи с избираем отговор и 10 задачи със свободен отговор. Времето за решаването им не е фиксирано, но отделянето на повече от 120 минути за първата част поставя под съмнение успешното представяне на теста. Разумното време е до 6 минути за всяка задача от първата част. В тях трабвя да се има предвид, че от дадените 5 алтернативни отговора само един е верен. Това позволява да се прилагат евристични методи за решаване, като "метода на директната проверка", "метода на пробите", "метода на полагането" и др. В задачите от втората част не трябва да се търси очевиден отговор, а да се използват придобитите в училище знания по математика, за намирането на верен отговор. Решаването задачите от даден тест не е задължително да е в реда на подреждането им. Тъй като са от различни области на училищната математика, от решаващят теста за ТУ бързо трябва да се пренастройва от един вид задачи към задачи от друг раздел.
Софттрейд
Цена: 10.00 лв.
‎В наличност
Страници:
240

Учебници свързани с 63 теста по математика за кандидатстудентски изпити в Техническия университет - София

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Математика