Тестове по физика за 9 кл.


Тестове по физика за 9 кл.
Тестовете, включени в сборника са съобразени с програмния материал за 9 клас на средните училища и професионалните гимназии.
Със сборника учениците могат да работят самостоятелно и да проверяват знанията и уменето си да прилагат знания за решаване на конкретен проблем. Паралелната работа с учебника и настоящия сборник ще доведат до по-трайно и задълбочено усвояване на изучавания материал, ще повиши качеството на подготовката и ще повиши качеството в часовете по физика.
Наличието на верни отговори към всеки текст дава възможност за самопроверка и самооценка на знанията.
Сборникът е прекрасен помощник на учителя в час. Чрез него той може да провери усвоените знания от ученицитеу като провежда кратки десетминутни тестове след всеки урок или самостоятелни работи в края на всеки раздел.
Димант

Автори:

Цена: 3.95 лв.
‎В наличност
Година:

Други от Учебници и помагала 9 клас Физика и астрономия