Технологии и предриемачество за 6. клас


Технологии и предриемачество за 6. клас
Учебникът е написан на достъпен език, отговарящ на възрастта на шестокласниците, както и на вече усвоените от тях знания, умения и компетентности. Текстовете са изчерпателни с богат илюстративен материал – снимки, схеми, чертежи, таблици. Новите понятия са добре обозначени и обяснени. Авторите предлагат въпроси за обсъждане и задачи за самостоятелна работа, както и за работа в малки екипи. Включени са и малки репортажи за анализ и коментар на съобщения, свързани с технологиите и предприемачеството. Учебното съдържание е насочено към:
разширяване на дигиталната и технологичната компетентност;
обогатяване на икономическите знания и умения;
начало на формиране на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост”.
Просвета - 1945

Автори: ,

Цена: 17.33 лв.
‎В наличност
Страници:
92
Година:
ISBN:
9789540134185

Други от Учебници и помагала 6 клас Технологии и предприемачество