Табло по български език и литература за 1. клас №1. Звук и буква. Азбука


Табло по български език и литература за 1. клас №1. Звук и буква. Азбука
Таблата по български език и литература са дидактически пособия, които са предназначени да подпомогнат учениците в усвояване на учебното съдържание по този предмет и да улеснят учителите в работата им.
В таблата са обхванати три ключови теми:
• Звукове и букви;
• Гласни и съгласни звукове;
• Дума. Изречение. Текст.
Таблата предизвикват интерес с прецизното си и функционално оформление. Илюстрациите, тематично свързани с текстовия материал, разнообразяват визуалната представа за даденото табло и улесняват осмислянето на съдържанието му.
Булвест 2000

Автори: ,

Цена: 7.00 лв.
‎В наличност

Други от Учебни карти и табла Български език