Стенна природогеографска карта на Европа, двустранно ламинирана, 1: 5 000 000


Стенна природогеографска карта на Европа, двустранно ламинирана, 1: 5 000 000
Съдържа: географска мрежа; релеф, представен чрез хипсометрично оцветяване; заблатени територии; хидрография; полезни изкопаеми; държавни граници; столици и основни градове; върхове, вулкани и депресии; надписи на хидрографията, орографията, държавите и др.; легенда. Релефът е изобразен чрез светлосенки и хипсометрично оцветяване; природогеографските елементи са четими в среден размер учебна стая; Подходяща за дълготрайна употреба. Изработена за добра четимост от далечно разстояние. Картата е тествана сред 85 ученика, като са взети предвид препоръките относно четене, разпознаване на елементи и правилна съпоставка на показаната информация.
Datamap
Цена: 30.00 лв.
‎В наличност
Размери:
1400 х 1000

Други от Учебни карти и табла География