Статистическо изследване на зависимости


Учeбникът е посветен на най-важните cъвpeмeнни мeтoди за cтатиcтичecки параметричен анализ, пpoвepка на хипoтeзи и изcлeдванe на фактopни и дpуги вpъзки в coциалнo-икoнoмичecката oблаcт и тeхнитe приложения в практиката.
За разлика от традиционното представяне на статистическите многомерни анализи, излагането на материята е подчинено на идеята за цялостния процес на научното познание. Става дума за неговите основни етапи и компоненти - от избора на обекта и предмета, през целта на задачите, формулиране на хипотезите на конкретното изследване, определяне на мащабите на последното, осигуряване на теоретичния модел на връзките, избора на технологията на анализа, критериите на неговото оптимизиране, проверка на работоспособността на избраните методически решения до реализация на изследването, оценка и тълкуване на резултатите. През призмата на различни критерии се обсъжда проблемът за ефективността не само на методите, но и на изследването като цяло, изборът на оптимална стратегия.
УНСС

Автори: , ,

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Страници:
453
ISBN:
954-494-497-4

Учебници свързани с Статистическо изследване на зависимости

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Статистика