Статистическо изследване на зависимости. Методическо ръководство за решаване на задачи


Примери, задачи по статистика и методика за тяхното решаване.
Разгледани са: теоретични (вероятностни) разпределения, статистическа оценка на параметри, статистическа проверка на хипотези, изследване на връзки при номиналната и ординалната скала, дисперсионен анализ, единична линейна регресия и др.
УНСС

Автори:

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Страници:
292
ISBN:
9789546443151

Учебници свързани с Статистическо изследване на зависимости. Методическо ръководство за решаване на задачи

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Статистика