Справочник за кандидат-студенти 2020 - 2021 за СУ `Св. Климент Охридски`


Справочникът предлага пълна информация за кандидатстване в Софийски университет " Св. Климент Охридски" в подреден и синтезиран вид. Той е основно помагало за желаещите да учат в най-престижното висше училище у нас.
Справочникът се състои от три части:
В първата е включен правилникът за приемане на студенти в СУ " Св. Климент Охридски" за учебната 2019-2020 г. Тук са посочени условията и специфичните изисквания за кандидатстване, процедурата и сроковете за подаване на документи, както и графикът за провеждане на конкурсните изпити.
Втората част съдържа програмите за всички кандидатстудентски изпити и придружаващите ги методически указания, помощна литература, примерни тестове.
Факултетите и специалностите към тях са представени в третата част.
Широкият обем от важна и актуална информация прави книжката полезна както за самите кандидат-студенти, така и за учители, преподаватели и родители.

"...Мисията на най-старото висше училище е да бъде основният национален висш образователен, научноизследователски, културен и информационен център с високо международно признание и широко културно и обществено значение.
В продължение на 128 години Софийският университет формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание. Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието и е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието..."
Университетско издателство `Св. Климент Охридски`
Цена: 10.00 лв.
‎В наличност
Страници:
182
Година:

Учебници свързани с Справочник за кандидат-студенти 2020 - 2021 за СУ `Св. Климент Охридски`

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Справочници за кандидат-студенти