Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 7. клас


Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-320/04.03.2014 г. на министъра на образованието и науката.

Тематично съдържание:

Нашето училище
Накъде след седми клас?
План за действие при бедствия, аварии и пожари
Ученически съвет. План на класа
Приемните изпити
Ден на народните будители
Оценка и самооценка на способностите и предпочитанията
Леснозапалими течности и вещества
Способи за прекратяване на горене
Движение при намалена и ограничена видимост
Здравословно хранене и поведение
Нова година
Движение по хлъзгав път
Справедливостта
Двигателна активност
Навяхване и изкълчване
Счупване. Първа помощ
Безопасно движение през нощта
3 март
Европа и ние
Инициативност и предприемчивост
Опазване на околната среда
Зависимости, здраве, перспективи
Христо Ботев
Рива

Автори: , ,

Цена: 5.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789543206735

Учебници свързани с Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Безопасност на движението