Счетоводство на предприятието. С примерни задания


Счетоводство на предприятието. С примерни задания
Учебникът е разработен съобразно образователните изисквания на МОН и националните изпитни програми по счетоводство на предприятието.
Счетоводната теория и практика у нас са разработени както по идеите и методите, характерни за световната счетоводна наука, така и въз основа на приносите на българските учени по счетоводство.
Нормативните дакументи, на които се основава индивидуалната счетоводна политика и в която са отразени принцопите и правилата в организацията на счетоводната дейност в конкретното предприятие са: Закон за счетоводството и счетоводните стандарти, които определят националната методология, както и всички включени в тях общи принципи и правила за отчитане на стопанските единици.
Счетоводството има за задача обективно и точно да отразява действителността чрез определени носители на информация.
Мартилен

Автори:

Цена: 13.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789545981630

Учебници свързани с Счетоводство на предприятието. С примерни задания

Други от Учебници и помагала 11 клас Учебници за профилираните гимназии - икономически