Сборник задачи по математика за 6. клас - 1350 задачи


В този сборник са поместени 1350 задачи, разработени по темите, включени в учебния план на МОН по математика за 6. клас. Целта на авторките е да се подпомогне текущата работа по предмета през учебната година, независимо кой от одобрените учебници се използва. С помощта на сборника знанията по математика се затвърждават и разширяват. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците, което ще допринесе както за отличното усвояване на учебния материал по математика за 6. клас, така и за ранната подготовка на учениците за външното оценяване след завършен 7. клас.
Темите са структурирани така:
- Кратък справочен раздел за припомняне на основни понятия и твърдения;
- Задачи от тип А, които трябва да могат да бъдат решени от всички ученици и са предназначени за усвояването и затвърждаването на базовите познания;
- Задачи от тип Б, осигуряващи постигането на много добро и отлично овладяване на материала по предмета. Нивото им на трудност не е по-високо от изискванията на учебно-изпитната програма. Тук ще намерите и задачи, по които може да се работи в часовете по ЗИП;
- Задачи от тип В за учащи с по-силен интерес към математиката, които могат да спомогнат за още по-доброто развитие на творческото им мислене. Акцентът е поставен върху усъвършенстване на логическата мисъл и съобразителността. Задачите са на ниво, подходящо за подготовка на математически олимпиади.
В сборника са включени и два варианта на 10 теми за проверка на знанията, а в края има приложение с отговори, упътвания или кратки решения.
Задачите са подбрани и предложени по най-подходящ начин за овладяването и затвърждаването на материала по математика, както и за изграждането на способностите на всеки ученик за четене и осмисляне на информация, дадена по различен начин. Стимулирането на използването на математиката в реални ситуации, прави предмета интересен и мотивира учениците при усвояването на знанията в 6. клас.
Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789540135045

Учебници свързани с Сборник задачи по математика за 6. клас - 1350 задачи

Други от Учебници и помагала 6 клас Математика