Сборник задачи по математика за 5. клас - 1325 задачи /ново/


Сборник задачи по математика за 5. клас - 1325 задачи /ново/
В настоящия сборник са поместени 1325 задачи, разработени по темите, включени в учебния план на МОН по математика за 5. клас. Целта на авторките е да се подпомогне текущата работа по предмета през учебната година, независимо кой от одобрените учебници се използва. С помощта на сборника знанията по математика се затвърждават и разширяват.

Темите са структурирани така:

- Кратък справочен раздел за припомняне на основни понятия и твърдения;

- Задачи от тип А, които трябва да могат да бъдат решени от всички ученици и са предназначени за усвояването и затвърждаването на базовите познания;

- Задачи от тип Б, осигуряващи постигането на много добро и отлично овладяване на материала по предмета. Нивото им на трудност не е по-високо от изискванията на учебно-изпитната програма. Тук ще намерите и задачи, по които може да се работи в часовете по ЗИП;

- Задачи от тип В за учащи с по-силен интерес към математиката, които могат да спомогнат за още по-доброто развитие на творческото им мислене. Акцентът е поставен върху усъвършенстване на логическата мисъл и съобразителността. Задачите са на ниво, подходящо за подготовка на математически олимпиади.

В сборника са включени и два варианта на 10 теми за проверка на знанията, а в края има приложение с отговори, упътвания или кратки решения.

Задачите са подбрани и предложени по най-подходящ начин за овладяването и затвърждаването на материала по математика, както и за изграждането на способностите на всеки ученик за четене и осмисляне на информация, дадена по различен начин. Стимулирането на използването на математиката в реални ситуации, прави предмета интересен и мотивира учениците при усвояването на знанията в 5. клас.
Просвета

Автори: , ,

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Страници:
304
Размери:
170 х 240
ISBN:
9789540131146

Учебници свързани с Сборник задачи по математика за 5. клас - 1325 задачи /ново/

Други от Учебници и помагала 5 клас Математика