Сборник задачи и тестове по физика и астрономия за 9.-10. клас


Сборник задачи и тестове по физика и астрономия за 9.-10. клас
Сборникът е съобразен с Учебната програма на МОН по физика и астрономия за 9. и 10. клас. Задачите и тестовете са обособени в две относително самостоятелни части:
Първата част е разработена съобразно ядрата и разделите в програмата за 9. клас – Електричен ток и Механично движение и за 10. клас – Електромагнитни явления, Светлина и От атома до Космоса.
Структурата за всеки от разделите включва:
• Понятия, закони, зависимости
• Примерно решени задачи
• Задачи за самостоятелна работа
• Тестове за самостоятелна работа по теми в два варианта
• Тест за самоконтрол върху учебния материал от раздела
Предложените методически указания и примерно решените задачи ще
улеснят самостоятелната работа със сборника.
Във втората част на сборника са представени отговорите на всички задачи, като за голяма част от тях има съответни обяснения и решения. По този начин ученикът има възможност да установи пропуските в знанията си по физика и астрономия и да разбере защо е допуснал грешка. Предложените различни видове задачи в сборника могат да се използват функционално от учителите за актуализация на знания и умения, за изграждане на система за работа със задачи, включително тестови. Задачите в предложените варианти на тестове могат да бъдат комбинирани и по друг начин от учителите, в зависимост от целите на тестовото изпитване.
Авторите са убедени, че използването сборника ще допринесе за затвърдяване на знанията по физика и астрономия в 9-ти и 10-ти клас и ще усъвършенства уменията за решаване на тестови задачи.
Регалия 6

Автори: ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Страници:
194
Година:
ISBN:
9789547453166

Учебници свързани с Сборник задачи и тестове по физика и астрономия за 9.-10. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Физика и астрономия