Сборник по математика за 3. клас


Сборникът по математика за 3. клас на издателство „Просвета Плюс” повтаря формата на вече популярното издание за 2. клас. Със задачите в него се затвърждават придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката:
- усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000;
- овладяване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
- задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник, квадрат, права линия, крива линия, лъч и ъгъл;
- разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
- изграждане на система за решаване на текстови задачи;
- усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в сборника са представени по разнообразен, достъпен и забавен начин, така че да предизвикат любопитството учениците от 3. клас и да направят ученето по математика по-лесно и интересно.
Просвета - Плюс

Автори: ,

Цена: 9.90 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Сборник по математика за 3. клас

Други от Учебници и помагала 3 клас Математика