Сборник по математика за 3. клас


Сборник по математика за 3. клас
Сборникът по математика за 3. клас на издателство „Просвета Плюс” повтаря формата на вече популярното издание за 2. клас. Със задачите в него се затвърждават придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката:
- усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000;
- овладяване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
- задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник, квадрат, права линия, крива линия, лъч и ъгъл;
- разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
- изграждане на система за решаване на текстови задачи;
- усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в сборника са представени по разнообразен, достъпен и забавен начин, така че да предизвикат любопитството учениците от 3. клас и да направят ученето по математика по-лесно и интересно.
Просвета - Плюс

Автори: ,

Цена: 9.90 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Сборник по математика за 3. клас

Други от Учебници и помагала 3 клас Математика