Сборник от задачи по алгебра 7-12 клас


Съвременният ученик не само трябва да умее да решава отделни задачи, но е необходимо да усвои и методите за решаването им. Системата от задачи, предложена в сборника е съобразена с учебния матирал по алгебра то учебниците от 7-ми до 12- ти клас. Характерна особеност на структурата на сборника е систематизирането на задачите от всяка глава в три групи, означени с А, Б, и В. Освен това е направен опит еднотичните здачи примери в групите да бъдет подредени по трудност. В група А са включени задачи, които се решават чрез непосредствено прилжение на теоремите и правилата, изучени в клас. Затова умението за решаването им, показва, че ученикът е усвоил основното от съответния раздел на учебното съдържание. В група Б са включени по-трудни задачи в сравнение с тези от А, за решаването на които се изисква комплексно да се прилагат придобитите знания до съответния етап, при което се осъществява текущ преговор. За справянето със тях не са необходими особено сложни логически разсъждения, а само по-задълбочено владеене на теорията. За работа по задачите от група В е необходима по-сложна логическа схема. Те са от различни конкурси, но също се решават само с помощта на знания, придобити в клас.

Интеграл

Автори: ,

Цена: 10.00 лв.
‎Няма наличност

Учебници свързани с Сборник от задачи по алгебра 7-12 клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Математика