Самостоятелни работи по математика за 4. клас


Настоящото ново помагало за 4. клас предлага самостоятелни работи по математика е изцяло съобразено актуалната учебната програма по предмета. Авторите са го разработили на базата на с компетентностния подход. Промяната на фокуса на обучението по математика от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и способности за решаване на проблеми се реализира именно чрез компетентностния подход. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Това позволява на учителя лесно да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание. Помагалото се състои от две части:

- Първата част е предназначена за учениците от 4. клас. Включени са 13 самостоятелни работи, осигуряващи диагностиката на компетентностите на четвъртокласниците, след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика, както и входна и изходна диагностика. Самостоятелните работи са разработени - всяка за две различни групи.

- Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения:

  • Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
  • Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
  • Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
  • Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
  • Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.

Помагалото може да бъде в помощ и на родителите, които искат да установят нивото на знанията по математика на своите ученици в 4. клас.

Просвета

Автори:

Цена: 5.90 лв.
‎В наличност
Страници:
68
Година:
ISBN:
9789540142128

Учебници свързани с Самостоятелни работи по математика за 4. клас

Други от Учебници и помагала 4 клас Математика