Разпространение на християнството до V в. Разпространение на християнството от V в. до средата на IX в.


Разпространение на християнството до V в.
Съдържа: географска мрежа; хидрография; територии на разпространение на християнството III в., IV в., V в. и др. съседни територии, представени чрез фоново оцветяване; граници на Западната и на Източната Римски империи до 476г.; посоки на разпространение на християнството от учениците на Христос; мисионерски центрове; църковни събори; столици и градове; надписи на хидрография, племена и др.; легенда.
Разпространение на християнството от V в. до средата на IX в.
Съдържа: географска мрежа; хидрография; територии на разпространение на християнството V в., VI-VIII в., средата на IX в., територии на разпространение на исляма до средата на IX в., представени чрез фоново оцветяване и щриховка; държавни граници до средата на IX в; църковни събори; столици и градове; надписи на хидрография, държави, племена и др.; легенда.
Datamap
Цена: 57.00 лв.
‎В наличност
Размери:
140 x 100

Други от Учебни карти и табла История