Психология. Малка енциклопедия


Психология. Малка енциклопедия
Психологията е фундаментална наука за закономерностите на психичната дейност на човека. Тя изучава емоциите, поведението, мисловните процеси, както и механизмите и мотивите за възникването им, продиктувани от заобикалящия социален живот. Познанията на психолозите са полезни в различни сфери на човешката активност - в ежедневието, в професионалната и социалната среда. Психичното здраве на хората, техните емоционални и поведенчески проблеми, могат да бъдат поставени в ръцете на качествени специалисти, които са способни да преведат човешкото съзнание през процес на промени.
Настоящата малка енциклопедия поднася достъпно авторовите идеи и опит.
Хомо Футурус

Автори:

Цена: 20.00 лв.
‎В наличност
Страници:
400
Година:
ISBN:
9786192230135

Учебници свързани с Психология. Малка енциклопедия

Други от Учебници за ВУЗ Психология