Провери знанията си - Български език - Тестови задачи за 7. клас


Проверката на знанията по български език в 7. клас може да се осъществи с новото помагало, което съдържа задачи и упражнения от текущата подготовка по предмета, които по вид, формат и цели съответстват на типовете задачи от модела за външно оценяване в края на годината. Помагалото допълва учебния комплект по БЕ за 7. клас на издателство Булвест 2000 и осигурява допълнителни материали за подготовка и самоподготовка на учениците. Авторите са го разработили по начин, който ще помогне при  систематизиране на знанията по български език във вид удобен за различни начини на използване, съобразно форматите на изпитване. Учителите могат да осъществяват проверка на овладяването на знанията и уменията на различните етапи на обучение в 7. клас – в началото на учебната година, след приключване на работа по отделните раздели на учебното съдържание, в края на учебната година. Учениците имат възможност и сами да проверяват степента на овладяване на учебното съдържание по български език, да коригират пропуските и да оценяват постиженията си.

Помагалото може да се използва вместо тетрадка за домашна работа. Изданието може да бъде използвано успешно от всички ученици, независимо от варианта на учебник по български език за 7. клас, с който се работи в училище. Тестовите задачи са структурно обособени и позволяват да се проверят знанията и уменията по конкретна тема от учебното съдържание. Учителите може да ги използват за контрол и оценка. За удобство ключът с верните отговори е в отделно приложение, прикрепено към основното книжно тяло.

Основната цел на новото помагало от поредицата „Провери знанията си!“ обединява текущата подготовка по български език и подготовката за НВО след 7. клас.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 7.90 лв.
‎В наличност
Страници:
80 + 8 стр. приложение
Година:
ISBN:
9789541816448

Учебници свързани с Провери знанията си - Български език - Тестови задачи за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Български език