Пробни матури по Български език и литература


Пробни матури по Български език и литература
Помагалото съдържа 10 пробни матури, чрез които зрелостниците ще тестват нивото си на подготовка по български език и литература. Тестовете кореспондират на утвърдения от МОН формат на ДЗИ. След 12 години обучение, усвоените знания и умения по предмета трябва да бъдат легитимирани пред обществото, за да се придобие дипломата за завършено средно образование. Представените пробни матури са съобразени с учебно-изпитната програма за матура по БЕЛ и с действащите към момента езикови правила.
Темите са апробирани.
Подбраният учебен материал е съобразен с ритъма на работа по литература в 11. и 12. клас. Първият тест е свързан с творчеството на Христо Ботев и Иван Вазов, във втория присъства и творчеството на Алеко Константинов. Следващите два теста обхващат учебното съдържание по литература за 11. клас, а в пети тест се включва и поезията на Христо Смирненски. Следващите пет теста въвеждат постепенно творчеството на авторите, изучавани в 12. клас.
В помагалото са приложени листове за отговори, критерии за оценка и точкуване, скала за оценяване и таблица за сачоподготовка.
Решаването на настояшите 10 пробни матури ще повиши степента на познание по български език и литература, ще гарантира успешното представяне на изпита, което означава успешна социална вградимост и пригодност за навлизане в социалния живот - поемане на отговорности и изпълняване на задължения. Стремежът към отлична оценка на матурата оправдава полагането на усилия в подготовката, защото обуславя много възможности за продължаване на образованието в по-висока степен. Но за тези, които вярват в себе си и търсят истинския успех, проверката на компетентности по български език и литература може да прерасне в доказване на социална зрялост и изразяване на себе си като личност.
Педагог 6

Автори: , , ,

Цена: 9.00 лв.
‎В наличност
Страници:
160
Година:
ISBN:
9789543241682

Учебници свързани с Пробни матури по Български език и литература

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Български език