Привет! A1.1, учебник по руски език за 9. клас - част 1


Новите думи по темите от учебника за 9. клас по руски език от системата "Привет!" се въвеждат нагледно и/или чрез текстове, а лексикалните упражнения подпомагат усвояването на лексиката по темата на урока. Всяко граматично явление се представя чрез въвеждащ текст, който има за цел да представи функционирането на граматичното явление в речта; схема, таблица или инфографика, които подпомагат логическото осмисляне и структуриране на информацията. При необходимост в каре се дават особеностите на граматичното явление; разнообразни упражнения: за попълване, отговори на въпроси, намиране на съответствие и др.
В рубриката "Произношение" се отработват трудни за българите приозносителни особености на руския език. Обръща се внимание на трудностите при поставяне на ударението. Рубриките:

Читаем - текстовете за четене с разбиране са разнообразни по жанр: диалози, научнопопулярни, обяви и други. В учебника по руски език са използвани много съвременни жанрове: инфографики, анкети, диаграми. Текстовете съдържат допустимия за нивото процент непозната лексика.
Слушаем - текстовете представляват съобщения, диалози, монолози, кратки изказвания с описателен характер. Разнообразните задачи за слушане са насочени към общо разбиране на съдържанието и към разбирането на конкретни факти и подробности, към определяне на комуникативните намерения и темата.
Говорим - задачите в тази рубрика развиват умения у учениците от 9. клас за общуване в обичайни ситуации, обмяна на несложна информация, участие с несложни реплики в кратък раговор по познати теми. Изучените в урока лексика и граматика се затвърждават в комуникативни ситуации, близки до реалния живот.
Пишем - задачите за писане изискват създаване на несложни текстове с комуникативна стойност – учениците попълват формуляри, пишат кратки съобщения и текстове (електронно писмо) на руски език , като при необходимост ползват опори.
Повторение и проверка - уроци за преговор, оценка и самооценка. Проверява се и се оценява владеенето на лексиката и граматиката, както и уменията за слушане и четене, придобити в 9. клас.
Проект - предлага се възможност за творческа работа в екип, за развиване на умения за сътрудничество, за търсене на информация от различни източници, за презентиране.
Кратък граматичен справочник - в справочника на български език са представени кратко и ясно изучаваните граматични явления.
Словарь - подробен двуезичен речник с новите руски думи и изрази към всеки урок.
Просвета

Автори: ,

Цена: 17.00 лв.
‎В наличност
Година:

Други от Учебници и помагала 9 клас Руски език