Приятели за 3. подготвителна група – познавателна книжка по Български език и литература


Приятели за 3. подготвителна група – познавателна книжка по Български език и литература
Основна цел на настоящата познавателна книжка за 3-та група по Български език и литература от обновената програмна система "Приятели" е комплексна реализация на речевото развитие на детето чрез мотивиране към речева активност, съобразена с езиковите норми в българския език.
Познавателните книжки от обновената система "Приятели" предлагат съвременни подходи за учене чрез игра. Следвайки основната концептуална цел - детето да се чувства добре - материалът е поднесен, така че да бъде осигурен емоционален и психологически комфорт и да бъдат създадени оптимални условия за развитие на индивидуалния му личностен потенциал. Изградена е системност в обучението и възпитанието на детето.
Диагностичната дейност е вградена в текущото педагогическо общуване и е включена в конкретна ситуация заедно с другите дейности на детето.
В познавателната книжка „Приятели“ за трета възрастова група по направление „Български език и литература“ е предложен онагледен дидактически материал за реализирането на 108 педагогически ситуации в 36 седмици. На един разтвор в книжката са поместени задачите и дейностите, за реализирането на три педагогически ситуации всяка седмица. В някои от педагогическите ситуации е включено възприемане на литературно произведение, за да могат децата да чуват образци на книжовна реч, правилно съставени синтактични конструкции с употреба на съгласувани думи по род, число, време. Това съдейства за оптимално овладяване на българския език
Анубис

Автори: ,

Цена: 7.50 лв.
‎В наличност
ISBN:
9786192152109

Учебници свързани с Приятели за 3. подготвителна група – познавателна книжка по Български език и литература

Други от Учебници и помагала Детска градина Трета група /5-6г./ Приятели