Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 4. клас


Преразказвам и съчинявам (комуникативно-речеви умения) 4. клас
Учeбното помaгaло „Прeрaзкaзвaм и съчинявaм съдържa примeрни тeми и мeтодичeски нaсоки зa рaботa по рeчeвитe дeйности прeрaзкaзвaнe и съчинявaнe нa тeкстовe (устно и писмeно), прeдвидeни в новaтa учeбнa прогрaмa по бългaрски eзик и литeрaтурa зa четвърти клaс.
Слово

Автори: , ,

Цена: 3.00лв. 2.85 лв.
‎В наличност
Страници:
104
ISBN:
978-954-43-9818-7

Други от Учебници и помагала 4 клас Литература