Практическо ръководство по технология на шевното производство


В ръководството по технология на шевното производство се разглеждат теми, свързани с придобиването на практически умения и навици при изработване на различни видове шевове, на конструктивни участъци, възли и детайли от шевни изделия. То е насочено както за ученици от професионалните гимназии по облекло, така и за студентите от образователно-квалификационна степен (ОКС) "специалист" и "бакалавър", обучавани по направление, свързано с шевното производство.
Техника

Автори:

Цена: 9.00 лв.
‎Няма наличност
Страници:
152
ISBN:
9540306605

Учебници свързани с Практическо ръководство по технология на шевното производство

Други от Учебници и помагала 11 клас Учебници за профилираните гимназии - технически