Практически задачи и картосхеми по география и икономика за 9. клас


Практически задачи и картосхеми по география и икономика за 9. клас
Настоящото помагало c пpактичecки задачи и каpтоcxeми по гeогpафия и икономика за 9. клаc спомага за затвърждаване на знанията и уcпeшното справяне с учебния материал по предмета. Предложените 51 задачи са свързани с картосхеми, статистически материали, графични изображения, снимки и др.
Преди да започнат работа по практическите упражнения, учениците трябва да са научили учебния материал. Те трябва да четат внимателно условията, да изпълняват последователно зададените дейности и да използват, където е посочено, като източник на информация учебника по география и икономика за 9. клас. Надписването на картите трябва да става с шрифт и условни знаци, които се използват в учебника и атласа.
Извършената работа се оценява по критериите вярност, точност, пълнота и естетичност.
Помагалото спомага за развиването на умения за интерпретиране и представяне на информация в сферата на науката География.
Просвета

Автори:

Цена: 3.90 лв.
‎В наличност
Страници:
28
ISBN:
9789540125794

Учебници свързани с Практически задачи и картосхеми по география и икономика за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас География и икономика