Помагало по български език за 4. клас


Помагало по български език за 4. клас
Помагалото по български език за 4. клас на издателство Кронос е добре обмислено и съобразено с методическите задачи на обучението. Всяка тема се въвежда с въпрос, който провокира вниманието на ученика по време на работата, за да достигне до верния отговор, който трябва да се даде в карето "Правя извод".

Отделните раздели са изградени от правописни упражнения - тренировъчни и творчески, за затвърдяване на получените нови знания. Явна е тяхната практическа насоченост към прилагането им в писмената реч на учениците - надграждат ученията за създаване и изграждане на текст, съобразен с граматически норми на езика. Поощряват се и се насочват индивидуалните изяви. Важна особеност на помагалото е позицията за вяра в силите, възможностите и амбициите на учениците.

Подготвя за годишното външно оценяване, като по естествен и непринуден начин изгражда у децата нагласа за усвояване и прилагане на достъпните за възрастта норми на книжовния български език.

Помагалото е достоен завършек на работата в началния етап на обучение. То не е обвързано с конкретен учебник по български език и може да бъде добър помощник на всеки учител, преподаващ български език в 4. клас.
Кронос

Автори:

Цена: 7.50лв. 7.13 лв.
‎В наличност
Страници:
192
ISBN:
97895433660247

Учебници свързани с Помагало по български език за 4. клас

Други от Учебници и помагала 4 клас Български език