Помагало по български език за 1. клас - I част, 1 вариант (а,е,м,н,о,и,л,р)


Помагалото е по български език и е предназначено за 1. клас. За да усъвършенства уменията на децата за четене и писане с рабиране, то съдържа:
- разнообразни упражнения по четене и писане
- множество текстове с творчески елементи за четене и писане
- задачи със свободни отговори
- зрителни и слухови диктовки
- самостоятелни работи.
Методическата насока на помагалото е към:
1. Създаване на умения за ясно произношение и бегло четене на български език:
- свързване на думата с нейния звуково-сричков модел
- откриване на мястото на звука в модела
- усъвършенстване на фонематичния слух на децата от 1. клас
- четене на думи чрез вътрешна сричка
- разбиране на значението на думата в българския език, мастото й в словосъчетанието и изречението.
2. Разбиране на съдържанието на текста чрез:
- онагледяване и съотнасяне с илюстрация
- допълване на текст с думи по смисъл
- съставяне на текст по дадени въпроси
- извеждане на тематичен отговор
- разнообразие на текстове.
3. Създаване на умения у учениците от 1. клас за грамотно писане на български език чрез:
- четене на ръкописни букви, буквосъчетания, срички и думи
- декодиране на печатни букви в правописни
- правилно горно, средно и долно свързване на буквите в буквосъчетанието
- запомняне на писмения белег на звука чрез съпоставяне на букви със сходни елементи
- дописване на изречение и текст по дадени опорни думи
- начини за проверка на правописа на думата
- главни букви в имената и началото на изречението
- препинателни знаци в края на съобщителните и въпросителните изречения
- първоначални умения за пренасяне на част от думата
- зрителни и слухови диктовки с предпазване от грешки
- правилен словоред на изречението
- трансформиране на текст.
4. Самостоятелни работи за проверка на знанията.
5. Приложения - слухови диктовки от думи, изречения, текстове.
Помагалото дава възможност за трайно усвояване на учебния материал и изява на творческите способности на учениците от 1. клас както в урочната работа, така и в самостоятелната подготовка по български език.

Кронос

Автори:

Цена: 3.50 лв.
‎В наличност
Страници:
72
ISBN:
9789543660865

Учебници свързани с Помагало по български език за 1. клас - I част, 1 вариант (а,е,м,н,о,и,л,р)

Други от Учебници и помагала 1 клас Български език