Помагало по български език и литература за 4. клас ИУЧ


Помагало по български език и литература за 4. клас ИУЧ
Подборът на съдържанието на помагалото за ИУЧ по български език и литература за 4. клас е извършен според педагогическите изисквания на новата програма. С него се продължават и доразвиват методическите традиции и възпитателните цели от практиката в предходните класове, като учебната работа отново се осъществява върху основата на текстове от различни жанрове на словесния фолклор и авторско творчество – художествено и научно-познавателно.
Системата от упражнения, отворените отговори и тестовите задачи към темите в помагалото способстват учениците да проявяват все по-голяма самостоятелност в логическите разсъждения, да изразяват слободни мисли и емоции. Упражненията върху фонетичните особености на езика, строежа на думите, правилната им синтактична подредба обуславят изразяването на определено съдържание в ясна езикова форма.
Подбрани са текстове за диктовка с различна степен на сложност, които улесняват практическото прилагане на усвоените знания и умения.
Упражненията за редактиране насърчават личното участие на всеки четвъртокласник в създаванито на ясна и точна езикова форма на даден текст.
Специално внимание е отделено на различни видове преразказ, като учениците се насочват дискретно към самостоятелност при предаването на образно-емоционалното съдържание на текста.
Съдържанието на помагалото за ЗИП по български език и литература за 4. клас внушава увереност в плодотворния диалог на учителя с неговите възпитаници в техния общ труд.
Кронос

Автори:

Цена: 6.00 лв.
‎В наличност
Страници:
144
Година:
ISBN:
9789543660513

Учебници свързани с Помагало по български език и литература за 4. клас ИУЧ

Други от Учебници и помагала 4 клас Тестове за външно оценяване Български език