Помагало по български език и литература за 4. клас - подготовка за външно оценяване


Помагалото е предназначено за осигури отлична подготовка по български език и литература в 4. клас и успешно представяне на учениците на националното външно оценяване по български език и литература в края на годината. Работейки с него, четвъртокласниците ще привикнат към формата на теста и ще развият умения за самостоятелно справяне с него. Това ще им помогне да преодолеят стреса от изпитната ситуация по време на външното оценяване и да покажат по-високи постижения по български език и литература.
Помагалото съдържа 27 теста – 23 тренировъчни и 4 обобщителни.
Тестовете се състоят от:
- Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Те дават информация за степента на овладяването на изучаваните правописни правила в българския език и до колко е развито умението за тяхното прилагане от учениците;
- Самостоятелен прочит на текстове от ученика - художествени и научнопопулярни и задачи за четене с разбиране към тях с избираем и свободен отговор на поставен въпрос;
- Творческа задача за създаване на собствен текст.
Картата на успеха в края на всеки тест служи на учениците от 4. клас за отразяване на резултатите и самооценка, а родителите имат възможност да проследяват затрудненията и напредъка им през цялата учебна година.
Верните отговори на задачите в тестовете са дадени в приложението.
Кот цяло, помагалото ще помогне на децата да усвояват по-пълно материала по български език в 4. клас, да се учат по-добре по всички предмети и да се подготвят за отлично представяне на националното външно оценяване в края на учебната година.


Анубис

Автори: ,

Цена: 6.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9786192154134

Учебници свързани с Помагало по български език и литература за 4. клас - подготовка за външно оценяване

Други от Учебници и помагала 4 клас Български език