Помагало по български език и литература за 2. клас – за избираемите часове


Помагало по български език и литература за 2. клас – за избираемите часове
Настоящото учебно помагало за избираемите часове по български език и литература за 2. клас е създадено според педагогическите принципи и изисквания на учебната програма от 2016 г., като е съобразено с възрастовите възможности за възприемане на езиковите явления и на литературно-художествената образност. Занимателните моменти при някои от задачите поддържат будна детската любознателност и създават увереност в собствените сили и желание за самоизява.
Подборът на текстовете цели да се постигне естествена връзка на литературните знания с уменията за подход към създаване на текст съчинение. Усъвършенства се способността за обобщаване на наблюдения. Изпълнението на задачите с творчески характер по естествен начин укрепва убедеността на децата, че е необходимо да знаят и спазват граматическите и правописните правила.
С това помагало, второкласниците развиват способност за критична оценка и работа с речник.
По 32-те теми в помагалото може да се работи не само в избираемите часовете по български език, но и за самостоятелна работа и упражнения вкъщи във 2. клас.
Кронос

Автори:

Цена: 5.00 лв.
‎В наличност
Страници:
112
ISBN:
9789543660940

Учебници свързани с Помагало по български език и литература за 2. клас – за избираемите часове

Други от Учебници и помагала 2 клас Български език