Помагало по български език и литература за 10. клас: тестове, интерпретации, есе


Помагало по български език и литература за 10. клас: тестове, интерпретации, есе
Помагалото на издателство Персей предлага тестове с по 25 въпроса по български език и литература, есета, интерпретативни съчинения и аргументативни текстове по изучавания материал в 10. клас по литература.
Според учебната програма учениците от гимназиалния курс на обучение трябва да създават собствени текстове по зададена тема или проблем от научен, литературен или житейски характер. Трябва да съставят план и да излагат разсъжденията си писмено съобразно темата, да имат усет за композиция ( по тношение на увод, теза, аргументативна част и заключение) и да изграждат абзаци с оглед на смисъла, да владеят правописните и пунктуационни те норми.
Интерпретативното съчинения и есе са типовете писмени работи, които са основни по български език в 10. клас.
Настоящото помагало улеснява тяхното създаване по изучаваните текстове от западноевропейската, руската класическа и българската възрожденска литература. Подробно и систематизирано са представени главните черти на историческите епохи и литературните направления.
Помагалото може да бъде използвано целогодишно, според преподавания материал по български език и литература в 10. клас.
Персей

Автори: , ,

Цена: 7.99 лв.
‎В наличност
Страници:
224
ISBN:
9789548308311

Учебници свързани с Помагало по български език и литература за 10. клас: тестове, интерпретации, есе

Други от Учебници и помагала 10 клас Литература